Tämä on Purot.net -wiki

Yhteinen työtila

Purot.net on organisaation jäsenten yhteinen, oma tila verkossa. Yhteistyöalustalla jäsenet voivat rakentaa ja jakaa tietoa sekä olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Wikialusta toimii organisaation yhteisenä työtilana ja vuorovaikutuskanavana.  

 

Yhteisöllisessä työskentelyssä ryhmän jäsenet toimivat yhdessä esimerkiksi ratkaistakseen ongelman tai tavoitellessaan uusia tuloksia. Purot.net on keskitetty ratkaisu organisaation sisäiseen tiedonjakoon ja vuorovaikutukseen. Monipuolisen sisällöntuotannon lisäksi yhteistyöalusta mahdollistaa nopean ja joustavan kommunikoinnin käyttäjien kesken.

Purot.net tukee organisaation yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. Yhteisen työtilan avulla kukin käyttäjä tietää mitä muut tekevät, ja toisaalta omaan työhön on helppo saada palautetta ja apua. Yhteistyöalusta on tehokas keino pitää isokin ryhmä ajan tasalla organisaation tärkeistä asioista: tieto päivittyy kerralla kaikille käyttäjille.

Sisältöihin tehdyt päivitykset ovat helposti löydettävissä, sillä wikialusta listaa automaattisesti kaikki tehdyt muutokset. Lisäksi käyttäjät saavat halutessaan päivittäin sähköpostiin tiedon sisältöön tehdyistä muutoksista. Käyttäjä saa ilmoituksen myös silloin, kun hänet mainitaan jossain keskustelussa. Yhteistyöalustalta voi lisäksi lähettää ryhmäsähköposteja käyttäjäryhmän tai käyttäjien mukaan. 

Yhteistyöalustan käyttömahdollisuudet eivät rajoitu pelkästään organisaation sisälle, vaan käyttäjiksi voidaan kutsua keitä tahansa. Yhteistyöalustan sisältöjä voidaan esimerkiksi jakaa linkkeinä tai upottaa muille nettisivuille.


Kysy lisää tai sovi esittely

Olisiko Purot.net teille sopiva yhteistyö- tai oppimisalusta?
Kysy lisää tai pyydä esittely, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.