Tämä on Purot.net -wiki

Käyttäjälähtöisyys

Purot.net -yhteistyöalustaa voidaan hyödyntää käyttäjiensä tarpeiden mukaan. Se tukee erilaisia työskentelytyylejä ja mahdollistaa joustavan työskentelyn erilaisissa käyttäjäympäristöissä.

Käyttäjät voivat muokata yhteistyöalustan sisältöä tarvitsemallaan tavalla. Helppokäyttöisenä wiki soveltuu kaikenlaisille käyttäjille. Lisäksi yhteistyöalustan toimintojen omaksuminen sujuu nopeasti, jolloin käyttäjät pääsevät tehokkaasti kiinni itse työskentelyyn. Purot.net mukautuu käyttäjiensä tarpeiden muutoksiin: sisältöä ja toimintoja voidaan helposti muokata vastaamaan muuttuneita tarpeita. 

Yhteistyöalustalla käyttäjät itse ovat aktiivisia toimijoita, jotka ovat vastuussa esimerkiksi sisällöstä ja pelisäännöistä. Käyttäjät voivat itse määrittää wikin rakenteen ja sisällön vastaamaan omia tarpeitaan. Käyttäjät tuottavat sisältöä oman osaamisensa mukaan, jolloin yhteisessä käytössä on eri tavoin rakennettua tietoa. Yhteistyöalustan monipuoliset toiminnot mahdollistavat itse kullekin sopivan työskentelytavan: Purot.net tukeekin erilaisten työskentelytyylien hyödyntämistä samassa yhteisössä. Wikin avulla työskentely onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta.

Yhteistyöalustan käyttö vahvistaa osallisuuden kulttuuria: kukin käyttäjä saa äänensä kuuluviin ja jokainen voi osallistua haluamallaan tavalla. Käyttäjien roolia voidaan muokata eri tilanteisiin sopivaksi ja yhdellä käyttäjällä voi olla useita rooleja eri tarkoituksien mukaan.

Purot.net on luotettava ja turvallinen työskentelyväline, sillä käyttäjien oikeudet voidaan määritellä tarkasti. Sivujen julkisuus ja yksityisyys ovat täysin käyttäjiensä hallinnassa. 

 


Kysy lisää tai sovi esittely

Olisiko Purot.net teille sopiva yhteistyö- tai oppimisalusta?
Kysy lisää tai pyydä esittely, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.