Tämä on Purot.net -wiki

Tietosuojaseloste

Tämä on Purot.net-palvelun tietosuojaseloste, jolla kerrotaan palvelun käyttäjille henkilötietojen käsittelystä ja siihen liittyvistä oikeuksista. Rekisterinpitäjä käyttää tätä dokumenttia täyttääkseen informointivelvollisuuden rekisteröidyille (GDPR, 12-13 artiklat).

Jos käytössänne on Purot.net:in koulupaketti, tutustukaa lisäksi ohjeisiimme, miten GDPR:n velvollisuudet huomioidaan opetuksessa.

Laatimispäivä: 13.8.2011 (päivitetty 29.4.2020 Facebookin ja Googlen osalta)

1. Rekisterinpitäjä

Innowise, Y-tunnus: 1919750-1, Teknologiantie 1, 90590 OULU, support@purot.net

2. Yhteyshenkilö 

Harto Pönkä, Teknologiantie 1, 90590 OULU, support@purot.net

3. Rekisterin nimi

Purot.net-wikipalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Purot.net-sivustolla

Purot.net-verkkosivustolla käsittelemme käyttäjien henkilötietoja kuten IP-osoitteita ja yhteydenottolomakkeita käyttäneiden henkilöiden nimiä ja yhteystietoja (kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero) rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.

Purot.net-wikien kirjautuneet käyttäjät

Purot.net-wikipalvelun jotkin toiminnot edellyttävät käyttäjätunnuksen rekisteröintiä, jonka yhteydessä käyttäjä antaa henkilötietojansa. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, joka syntyy käyttäjän hyväksyessä palvelun käyttöehdot.

Käyttäjien antamat henkilötiedot tallennetaan palvelun suojattuun tietokantaan, jotta käyttäjä voidaan yksilöidä palvelussa. Henkilötietoja käytetään palvelun toiminnoissa, joissa tulee esiin tai tallentuu lokitietoihin esimerkiksi käyttäjän tunnus. Käyttäjät voivat osittain hallinnoida henkilötietojaan ja niiden näkymistä palvelussa. Käyttäjien valintojen mukaan henkilötietoja voi näkyä myös julkisesti wikeissä ja profiilisivuilla.

Henkilötietoja käytetään laskutustietoina, kun käyttäjä tilaa maksullisia palveluita. Käyttäjän palveluun tallentamia tietoja voidaan käyttää myös tutkimustarkoituksiin ja palvelun kehittämiseen siten, että käyttäjän henkilöllisyys ei tule julki. 

Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta.

Purot.net-wikien käyttäjät ja vierailijat 

Purot.net:in ilmaispalvelua käyttävissä wikeissä voidaan näyttää Googlen mainosverkoston kautta mainoksia. Tässä yhteydessä käyttäjien ja vierailijoiden selaintiedot voidaan lähettää Googlen mainontajärjestelmään, ja käyttäjien laitteille voidaan tallentaa seurantaevästeitä, mikäli kolmansien osapuolten evästeet on sallittuina käyttäjän selainasetuksissa.

Mikäli sinulla on Google-käyttäjätunnus, voit estää selaintietojen keräämisen Googlen mainosasetuksissa. Voit estää selaintietojen perusteella tehdyn seurannan myös täältä: http://www.aboutads.info/choices/ 

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja säilytysaika

Käyttäjätunnukseen liittyvät tiedot:

- Käyttäjätunnus

- Käyttäjän syöttämästä salasanasta ohjelmallisesti muodostettu jakojäännös ns. hash (käyttäjän selväkielistä salasanaa ei tallenneta)

- Etunimi ja sukunimi

- Sähköpostiosoite

- Palvelun käyttökieli (suomi tai englanti)

- Aikavyöhyke

- Sallitaanko palvelun sähköposti-ilmoitusten lähettäminen ja ilmoitusten asetukset

- Facebook-tunnus ja Facebookin eväste, mikäli käyttäjä on liittänyt sen Purot.net:in käyttäjätunnukseensa tai käyttänyt muutoin Facebook-kirjautumistoimintoa

- Mahdolliset muut käyttäjätunnuksen liitokset muihin tietojärjestelmiin (kertakirjautumisjärjestelmien tunnisteet ja evästeet)

- Profiilisivun tiedot (mm. profiilikuva, käyttäjäkuvaus ja linkit) sekä sisällöt

- Sallitaanko näyttää käyttäjän oikea nimi muille palvelun käyttäjille

- Tiedot käyttäjän tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta sekä laskutus- ja maksutiedot

- Palvelun käyttötiedot (mm. lokitiedot, kirjautumismäärät, wikisivustojen jäsenyydet ja roolit sekä näistä tehtävät tilastot ja analytiikat)

- Käyttäjän palveluun syöttämät muut tiedot (mm. wikisivujen sisällöt ja lähetetyt viestit keskusteluissa)

- Käyttäjältä mahdollisesti saadut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät suostumukset ja kiellot, pyynnöt, muut yhteydenotot sekä näihin liittyvät tiedot

Henkilötietoja säilytetään niin kauaa, kun henkilöön liittyvä käyttäjätunnus on aktiivisessa käytössä. Aktiivisena käyttönä pidetään voimassaolevia wikien jäsenyyksiä, palvelun toimintojen käyttöä (esim. kirjautuminen, viestit, muokkaukset). Palveluntarjoaja poistaa ei-aktiiviset käyttäjätunnukset, kun viimeisestä aktiivisuudesta on kulunut yli kolme vuotta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

- Käyttäjän rekisteröitymisessä ja myöhemmin palvelussa antamat tiedot

- Automaattisesti tallennettavat tiedot, jotka syntyvät palvelun käytöstä

- Käyttäjän tai tämän edustajien yhteydenotot

7. Tietojen luovutukset ja vastaanottajat

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti palvelun ulkopuolisille rekisterinpitäjille. Palveluntarjoaja voi kuitenkin käyttää palvelun tuottamisessa ja ylläpidossa muita tahoja, jotka ovat palveluntarjoajalle yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittamia henkilötietojen käsittelijöitä (GDPR, 28 artikla). Palvelun käyttäjien henkilötietoja ei tässä tapauksessa käytetä muuhun kuin alihankkijan tehtäviin kuuluviin tarkoituksiin, esimerkiksi palvelimien ja palvelun muuhun tekniseen ylläpitoon. 

Mikäli käyttäjä on kytkenyt Facebook-kirjautumisen käyttöön, hänen selaintietonsa lähetetään kirjautumisen yhteydessä Facebookille. Lisätietoa Facebookin tietokäytännöstä.

Purot.net-palvelussa muut käyttäjät näkevät käyttäjän käyttäjätunnuksen, profiilikuvan, profiilisivun sekä wikisivustoille tallentamat tiedot kulloisenkin julkisuusasteen mukaan. Wikien ylläpitäjät voivat lisäksi nähdä wikien jäsenten sekä jäsenyyttä pyytäneiden sähköpostiosoitteet. Tiedot voivat päätyä myös esimerkiksi internet-hakukoneille niiden hakurobottien toimesta. 

8. Tietojen siirrot

Purot.net:in palvelimet sijaitsevat Suomessa. Tietoja ei siirretä palveluntarjoajan toimesta muissa maissa oleville palvelimille.

Purot.net:in käyttäjät voivat käyttää yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista tiedonsiirto-oikeuttaan lataamalla palveluun tuomansa tiedot ja sisällöt wikisivuilta, joihin heillä on tarvittavat käyttöoikeudet (PDF-muodossa tai tallentamalla verkkosivun). Wikin ylläpitäjällä on mahdollisuus ladata koko wikin sisältö liitetiedostoineen wikin ylläpidossa olevalla vientitoiminnolla (PDF- ja XHTML-muodossa). 

Purot.net on Internetissä julkisesti toimiva palvelu, jonka käyttöä ei ole rajoitettu EU:n tai ETA:n alueelle. Tämän vuoksi käyttäjän palveluun tallentamia tietoja voi kulkeutua käyttäjien toimesta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelun ATK-laitteistot sijaitsevat valvotussa palvelintilassa, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilla. ATK-laitteiston ylläpito ja fyysinen tietoturva on palveluna ulkoistettu. 

Käyttäjätiedot tallennetaan suojattuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Purot.net-wikipalvelun ohjelmistoratkaisuissa noudatetaan korkeaa tietoturvallisuutta, jolla pyritään estämään tietomurrot sekä tietojen vuotaminen ulkopuolisille. 

Innowise huolehtii organisaatiossaan siitä, että palveluun tallennettuja tietoja sekä palvelimen ylläpitotunnuksia ja muita palvelun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikilla em. tietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella Purot.net-wikipalvelun rekisteröityneellä käyttäjällä on mahdollisuus tarkistaa käyttäjätunnukseensa liittyvät tiedot palvelun Käyttäjätunnus-sivulta, profiilisivultaan sekä niiltä wikisivuilta, joille hän on tallentanut tietoja. Mikäli käyttäjä haluaa tarkistaa kaikki hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen: Innowise / Purot.net, Teknologiantie 1, 90590 OULU. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa käyttäjälle yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Oikeus tiedon korjaamiseen

Jokaisella Purot.net-wikipalvelun rekisteröityneellä käyttäjällä on mahdollisuus muuttaa käyttäjätunnukseensa liittyviä tietoja palvelun Käyttäjätunnus-sivulla ja profiilisivullaan. Käyttäjät voivat myös rajoituksin muokata wikisivustoihin tallentamiaan tietoja. Tietojen oikaisupyynnön voi lähettää kirjallisesti osoitteeseen: Innowise / Purot.net, Teknologiantie 1, 90590 OULU. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa käyttäjälle yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Rekisteröidyn oikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt voi lähettää kirjallisesti osoitteeseen: Innowise / Purot.net, Teknologiantie 1, 90590 OULU. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa käyttäjälle yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Kysy lisää tai sovi esittely

Olisiko Purot.net teille sopiva yhteistyö- tai oppimisalusta?
Kysy lisää tai pyydä esittely, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.