Tämä on Purot.net -wiki

Tiedon monipuoliseen hallintaan

Yhteistyöalusta soveltuu erinomaisesti tiedon rakentamiseen ja jakamiseen. Tietoa voidaan käsitellä joustavasti ja monipuolisesti: alustalle voidaan tallentaa erityyppisiä aineistoja ja niiden muokkaaminen on helppoa.

Verkkoympäristössä tapahtuvan yhteistyön keskeiset toiminnot ovat sisällöntuotanto ja keskustelu. Purot.net yhdistää nämä samalle alustalle tarjoten näin yhden toimivan välineen yhdessä työskentelyyn. Käyttäjät pystyvät saman sivuston kautta sekä luomaan ja muokkaamaan sisältöjä että kommunikoimaan muiden käyttäjien kanssa.

Purot.net on wikisivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata haluamallaan tavalla. Se mahdollistaa monipuolisen sisällöntuotannon: aineiston luominen, tallentaminen ja jakaminen sujuvat helposti. Wikialustaa voidaan käyttää joustavasti muun muassa dokumentointiin ja ohjaukseen. Näin ollen wiki taipuu luontevasti esimerkiksi yritysten, järjestöjen ja hankkeiden toiminnan tueksi. Wikialustalle voidaan koota toiminnasta syntyvät dokumentit ja muut materiaalit, jotka ovat kätevästi saatavilla esimerkiksi raportointia varten. Aineiston monet muokkausmahdollisuudet tekevät wikistä oivallisen projektinhallintatyökalun, johon voidaan liittää materiaalia myös muista lähteistä. Yhteistyöalustalle voi tallettaa erityyppisiä aineistoja: tekstiä, liikkuvaa kuvaa, sosiaalisen median sisältöjä ja niin edelleen. Materiaalit päivittyvät ajan tasalle kaikille yhtä aikaa ja aineisto on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Purot.net toimii niin arkisen työn sujumista edistävänä tekijänä kuin hiljaisen tiedon tallentajana. Aikataulut, kokousmuistiot, suunnitelmat ja muut dokumentit ovat yhteisesti kaikkien nähtävillä. Tiedonkulku paranee ja tarkentuu: mahdolliset virheelliset tiedot ovat nopeasti korjattavissa, koska kaikilla on mahdollisuus tehdä muutoksia sisältöön. Yhteistyöalustalle voidaan kerätä myös kokemusperäistä tietoa, joka ei virallisiin dokumentteihin välttämättä päädy. 

 

Aiemmin hajallaan olleet tiedot löytyvät kootusti yhteistyöalustalta.

 

Wiki soveltuu monenlaisiin toimintakulttuureihin: sitä voidaan hyödyntää joustavana materiaalipankkina, aktiivisen tiedonjakamisen ja -rakentamisen foorumina tai niiden yhdistelminä. Se ei myöskään sido käyttäjiään vain tiettyihin teknisiin ratkaisuihin tai tiedostoformaatteihin. 

Viestintäkanavana wiki on nopea ja kattava: tieto päivittyy kerralla kaikille käyttäjille. Wikiä voidaankin hyödyntää niin sisäisessä tiedottamisessa kuin ulkoisessa markkinoinnissa.


Kysy lisää tai sovi esittely

Olisiko Purot.net teille sopiva yhteistyö- tai oppimisalusta?
Kysy lisää tai pyydä esittely, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.