Tämä on Purot.net -wiki

Jaettu asiantuntijuus

Organisaatioiden jäsenillä on monenlaista, yksilöllistä osaamista. Jäsenten erilainen osaaminen ja kokemuspohja rikastavat organisaation osaamista ja tukevat esimerkiksi uusien innovaatioiden syntyä. Mutta jotta hyöty saadaan, jäsenten on jaettava osaamistaan. Purot.net mahdollistaa jaetun asiantuntijuuden helposti ja eri laajuuksissaan.

Organisaation jäsenten osaamiset yhdistyvät purot.net -yhteistyöalustalla. Kaikkien osaamista voidaan hyödyntää työskentelyn eri vaiheissa jouhevasti ja tehokkaasti: yhteistyönä onnistuvat sellaisetkin tehtävät, joihin yksilöt eivät yksin pystyisi. Koko yhteisön resurssien hyödyntämisen tuloksena syntyy uutta tietoa ja ymmärrystä. Jaettu asiantuntijuus johtaa syvällisempään osaamiseen sekä avoimempaan, yhteisölliseen toimintakulttuuriin.

Käytännössä jaettu asiantuntijuus on tietojen ja taitojen välittämistä, ideointia ja  kommentointia sekä avun pyytämistä ja antamista. Yhteistyöalustalla kaikki tämä on mahdollista: siellä voidaan tallentaa ja jakaa runsaasti tietoa sekä keskustella. Jäsenet voivat testata ideoitaan, tuoda esiin uusia näkökulmia ja saada ratkaisuja ongelmiinsa. Tieto on kaikkien ulottuvilla. Wikin avulla on entistä helpompaa saada esimerkiksi monialaiset työryhmät työskelemään yhdessä, sillä se ei ole paikkaan tai teknisiin ympäristöihin sidottua ja yhteistyöalustalla voivat toimia niin pienet kuin suuret ryhmät.

Asiantuntijoiden verkosto toimii myös tehokkaana tiedonlähteenä. Purot.net:in kautta on mahdollista luoda laajoja asiantuntijoiden verkostoja ja tarvittaessa tavoittaa kaikki verkostoon kuuluvat nopeasti ja tehokkaasti. Siellä voi myös yhdistää eri tahoja ja saada näin aikaan entistä laajempaa asiantuntijuutta. Tarvittaessa työskentelyyn voidaan kutsua ketä vain: wikialusta sallii kaikkien käyttäjien osallistua tiedon rakenteluun. 

 


Kysy lisää tai sovi esittely

Olisiko Purot.net teille sopiva yhteistyö- tai oppimisalusta?
Kysy lisää tai pyydä esittely, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.