Tämä on Purot.net -wiki

Vinkkejä käytäntöön

Purot.net sopii niin julkisiin kuin yksityisiin käyttötarkoituksiin. Seuraavassa vain muutamia vinkkejä siitä, miten yhteistyöalustaa voidaan hyödyntää erilaisissa organisaatioissa. 

Yhteistyöalustan monipuoliset sisältöominaisuudet luovat loputtomasti mahdollisuuksia tehostaa organisaation toimintaa. Purot.net:in hyödyntämisessä vain mielikuvitus on rajana, sillä se mukautuu joustavasti organisaatioiden erilaisiin tarpeisiin ja muutoksiin.

Tehokkuutta tiedonhallintaan

Yhteistyöalustaa voidaan hyödyntää organisaation sisäisten asioiden hallinnoinnissa: keskeisten dokumenttien lisäksi sen avulla voidaan esimerkiksi jakaa työtehtäviä ja seurata niiden valmistumista. Samaan paikkaan voi myös kirjata ylös huomioita ja muistutuksia työtehtäviin liittyen. Tällä tavalla tarvittava tieto on kaikkien osallisten saatavilla.

Kun toiminnan kannalta keskeiset ja ajantasaiset dokumentit ovat aina saatavilla samasta paikasta, esimerkiksi yrityksissä ja järjestöissä uusien toimijoiden perehdyttäminen helpottuu oleellisesti, kun aineistoa ei tarvitse alkaa erikseen etsimään ja kokoamaan. Materiaalia on lisäksi nopea muokata muuttuneiden tilanteiden ja tarpeiden mukaan.

Tarjonta helposti näkyviin

Wikin sisältöä on helppo päivittää ja hallita, mikä tekee siitä erinomaisen työkalun esimerkiksi tuote-esittelyihin. Wikiin voi tallentaa erilaisia aineistotyyppejä, jolloin esittelyt voidaan toteuttaa monipuolisesti tekstin, kuvan, videon tai vaikkapa pelin muodossa. 

Yhteys asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin

Sisäisen viestinnän lisäksi wiki on myös oiva keino osallistaa yhteistyökumppanit ja asiakkaat mukaan organisaation toimintaan: ulospäinsuuntautuneisuus on houkuttelevampaa kuin tiedon itsellään pitäminen. Wikin avoimuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakkaiden kokemusten jakamiseen. Asiakkaat haluavat vastauksia kysymyksiinsä nopeasti: wikialustan keskusteluominaisuus tarjoaa ratkaisun tähän. Mikäli asiakkaan etsimästä aiheesta on jo aiemmin käyty sivustolla keskustelua, asiakas välttyy ylimääräiseltä vaivalta asiansa selvittämisessä. Mikäli vastausta ei valmiiksi ole, kysymykseen on nopea vastata, ja vastaisuudessa sekin tieto on jo valmiiksi kaikkien saatavilla. Wikin keskusteluominaisuus voi siis toimia asiakaspalvelu- ja tukikanavana niin kysymysten esittämiseen kuin vastausten saamiseen. Keskustelu toimii myös asiakkaiden palautekanavana suoraan organisaatiolle. Purot.net:in rakenne, jossa keskustelu on jokaisen sisältöalueen yhteydessä, nopeuttaa oikean keskusteluaiheen löytymistä.  

 


Kysy lisää tai sovi esittely

Olisiko Purot.net teille sopiva yhteistyö- tai oppimisalusta?
Kysy lisää tai pyydä esittely, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.