Tämä on Purot.net -wiki

Turvallinen ympäristö oppijalle

Purot.net tarjoaa oppilaille luotettavan ja monipuolisen välineen tiedon rakenteluun ja keskusteluun. Oppimisalustaa käyttämällä oppilaasta tulee aktiivinen osa yhteisöllistä oppimisprosessia.

Yhteisöllinen toimintakulttuuri on oppijalähtöinen: oppilas on aktiivinen toimija, joka asettaa tavoitteita toiminnalleen sekä ratkaisee ongelmia itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa. Purot.net tukee oppijan matkaa monin tavoin.

Aina käytettävissä oleva työskentelyalusta

Wikialusta on oppilaalle luotettava ja reaaliaikainen tiedonlähde ja työskentelyalusta. Oppilas voi tarkistaa sieltä annetut läksyt ja tehtävät, perehtyä opetusmateriaaliin ja etsiä lisätietoa. Oppilaalla on ajasta ja paikasta riippumatta käytettävissään tietoa, joka on räätälöity osaamistason mukaan. 

Wikin kautta oppilas saa tiedon ajankohtaisista asioista ja pystyy tarvittaessa ottamaan yhteyden opettajaansa ja ilmoittamaan esimerkiksi poissaolostaan. Oppimisalustan viestintäominaisuuksien avulla oppilas voi pitää myös kotijoukot ajan tasalla koulunkäynnin suhteen. 

Joustavuutta tehtävien tekoon

Purot.net soveltuu monenlaisten tehtävien suorittamiseen: oppilas voi palauttaa kotitehtäviä, tehdä tunnilla suoritettavia tehtäviä, osallistua pari- ja ryhmätöihin jne. Tehtävien teko ei ole luokkahuoneeseen sidottua. Alustalla voi olla valittavissa lisätehtäviä oman osaamisensa tai kiinnostuksen mukaan. Kirjallisten tehtävien lisäksi oppimisalusta soveltuu myös muunlaisten materiaalien työstämiseen. Oppilaan oppimista voidaan aktivoida esimerkiksi videoilla, kyselyillä ja peleillä. Myös testit ja kokeet voidaan suorittaa oppimisalustalla. 

Osaamisen kehittäminen

Oppilas voi hyödyntää omaa osaamistaan esimerkiksi sisällöntuotannossa: mielekäs tekeminen vahviistaa oppimistulosta.  Oppilas voi tuottaa uutta sisältöä oman oppimisensa aktivoimiseksi ja muille jaettavaksi. Näin oppilaat osallistuvat opittavan asian työstämiseen itse, mikä puolestaan johtaa parempiin oppimistuloksiin. Wikin avulla oppilas pääsee opettelemaan uusia taitoja helppokäyttöisessä ympäristössä. Teknisten ja medianlukutaitojen lisäksi oppilas kehittää wikiä käyttämällä myös vuorovaikutustaitojaan. 

Yhdessä muiden kanssa

Purot.net kannustaa keskusteluun: kaikkiin sivuihin on lisätty keskustelumahdollisuus. Näin oppilas voi helposti esimerkiksi kysyä lisätietoa tai pyytää palautetta. Oppimisalustalla oppilas voi kommunikoida opettajan kanssa kahdestaan tai koko ryhmän kesken. Keskustelun ei välttämättä tarvitse pitäytyä kouluun liittyvissä asioissa, vaan oppilaat voivat esimerkiksi kommunikoida kavereidensa kanssa. Kaikkien osallistuessa keskusteluun oppilas pääsee mukaan yhteisölliseen toimintakulttuuriin, jossa avoimuus ja yhdessä tekeminen ovat keskeisiä arvoja. 

Palautteen saaminen ja antaminen

Oppilaalla on mahdollisuus kommentoida esimerkiksi opetusmateriaalien sisältöä ja toisaalta ottaa vastaan palautetta ja saada ohjausta tarvitsemiinsa asioihin. Oppilas oppii pitämään keskusteluyhteyttä arkipäiväisenä asiana.

Turvallinen oppimisympäristö

Vaikka oppilaalle annetaan vastuuta oppimisprosenssin onnistumiseksi, lopullinen ohjaus- ja asiantuntijavastuu säilyy opettajalla. Näin ollen oppilas voi turvallisesti harjoitella ja testata omia taitojaan ulkopuolisilta suljetussa oppimisalustassa.


Kysy lisää tai sovi esittely

Olisiko Purot.net teille sopiva yhteistyö- tai oppimisalusta?
Kysy lisää tai pyydä esittely, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.