Tämä on Purot.net -wiki

Koulusta yhteisöksi

Purot.net on koko koulun helppokäyttöinen ja turvallinen toimintaympäristö, joka tukee oppimisprosessin kaikkia vaiheita. Se on monikäyttöinen yhteistyö- ja oppimisalusta, joka tekee koulun toimintaa näkyväksi sekä helpottaa kodin ja koulun välistä viestintää. 

Purot.net tukee yhteisöllistä toimintakulttuuria, jossa oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Oppimisalusta tukee tavoitteellista ja toiminnallista työskentelytapaa sekä oppimista erilaisissa ympäristöissä. Wikiä hyödyntämällä koulusta tulee oppiva yhteisö, jossa kaikki voivat oppia toisiltaan. Koulu kannustaa yhdessä oppimiseen. Kun kaikki yhteisön jäsenet voivat vaikuttaa koulun toimintaan, yhteisöllisyyden kokemukset vahvistuvat.

Oppivassa yhteisössä jäsenet oppivat yhdessä ja toinen toisiltaan. Kouluyhteisön kaikki jäsenet osallistuvat aktiivisesti toimintaan ja näin myös opettavat toisiaan. Yhteisö rohkaisee jäseniään kokeilemaan osaamistaan sekä hyödyntämään vahvuuksiaan. Oppiva yhteisö kehittyy vuorovaikutuksessa: keskinäinen kommunikointi on oleellinen osa oppimisprosessia. Sisällöntuotannon ja keskustelun yhdistävä purot.net onkin turvallinen ja monipuoliset mahdollisuudet omaava ympäristö koululle toimia ja oppia yhdessä.

Aktiivinen oppilas on oppiva oppilas

Wikialustalla oppilaat voivat suorittaa niin itsenäisiä tehtäviä kuin ryhmätöitä. Yhteisöllinen oppiminen toteutuu parhaiten silloin, kun oppilaat osallistuvat aktiivisesti tiedon rakenteluun ja keskusteluun. Opetusmateriaaliin perehtymisen lisäksi oppilaille kannattaa antaa oikeus kommentoida ja muokata aineistoa sekä tuottaa uusia sisältöjä. Samalla oppilaat näkevät mitä ja miten muut työskentevät saaden näin uusia näkökulmia asian työstämiseen ja omaan työskentelyynsä. Oppilaat voivat opiskella muiden tekemiä materiaaleja sekä esittää kysymyksiään ja mielipiteitään niistä. Kaikilla on mahdollisuus osallistua vuorovaikutukseen ja näin edistää yhteisöllistä toimintakulttuuria, jota pidetään oppimisen kannalta tehokkaana toimintatapana.

Kodit mukaan

Wikialusta helpottaa koulun ja kodin välistä viestintää sekä tekee koulun toimintaa entistä läpinäkyvämmäksi. Purot.net:in käyttö tiedottamisen välineenä helpottaa monin tavoin koulun arjen sujuvuutta: läksyjen lisäksi wikin kautta voidaan ilmoittaa esimerkiksi tuntimuutoksista ja sairastumisista. Wikin kautta voi myös tarkistaa, mitä tarvikkeita oppilas tarvitsee liikuntatunnille mukaan ja niin edelleen. Lukuvuosikalenterin, opetussuunnitelman ja muiden tärkeiden tietojen jakaminen parantaa tiedonkulkua kodin ja koulun välillä. 

Yhteistyö- ja oppimisalustan avulla opettajat ja vanhemmat voivat pitää yhteyttä niin keskenään kuin koko yhteisön kesken. Siitä voidaan luoda paikka aikuisten keskinäiselle keskustelulle. Wikin keskusteluissa voidaan sopia esimerkiksi opetukseen tai vaikkapa leirikoulun järjestämiseen liittyvistä asioista. 

Purot.net:in erilaisten ominaisuuksien avulla koulun toimintaan voidaan tehdä nähtäväksi: kuvagalleriat, tarinat ja vaikkapa videot tarjoavat kurkistuksen koulun arkeen. Vanhemmat voivat alustan kautta tutustua lapsiensa tekemiiin töihin tai esimerkiksi välitunnin aktiviteetteihin. 


Kysy lisää tai sovi esittely

Olisiko Purot.net teille sopiva yhteistyö- tai oppimisalusta?
Kysy lisää tai pyydä esittely, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.