Tämä on Purot.net -wiki

Hyödyt opettajalle

Purot.net tarjoaa opettajalle monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa ja kehittää opetusta. Wikialustalle voidaan luoda jokaiselle luokalle tai ryhmälle oma turvallinen tila verkkoon opetuksen tueksi. Ominaisuuksiensa ansiosta Purot.net helpottaa ja tehostaa opettajan työskentelyä.

Joustaa sinun tarpeisiisi

Purot.net on helppokäyttöinen mutta monien ominaisuuksien oppimisalusta, joka taipuu niin perinteiseen yksilötyöskentelyyn kuin moderniin yhteisölliseen toimintatapaan. Wiki joustaa jokaisen opettajan tarpeisiin yhdistämällä sisällön ja keskustelun samaan pakettiin. 

Ohjaa opetuksen sisältöä

Voit luoda tarpeesi mukaisia kurssi- ja luokkakohtaisia työtiloja. Sivuja voi hyödyntää niin opetusmateriaalin jakamiseen kuin opittavasta asiasta keskusteluun. Voit työstää aineistoa ilman, että oppilaat pääsevät sitä näkemään: voit vapaasti valita julkaisuajankohdan. Voit liittää alustalle monipuolista aineistoa tukemaan erilaista oppimista. Wikialustaa voit käyttää kaikenikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Voit myös seurata ja arvioida oppilaidesi suorituksia.

Tehostaa ajankäyttöäsi

Kun olet kerran luonut sisältökokonaisuuksia, jatkossa riittää että päivität ja muokkaat sisältöjä tarpeen mukaan. Näin ollen sinun ei tarvitse joka kerta luoda kokonaan uusia opetusmateriaaleja, mutta toki tarvittaessa voit luoda uusia sisältöjä rajattomasti. Materiaalien työstämisen voit tehdä missä ja milloin vain. 

Vie viestisi perille

Yhdellä päivityksellä tavoitat kaikki haluamasi tahot. Esimerkiksi antamasi läksyt ja muut tehtävät ovat aina oppilaiden nähtävillä. Toisaalta oppilaat voivat ilmoittaa esimerkiksi poissaoloistaan suoraan sinulle. Wikiä käyttämällä kaikki ajankohtaiset tiedotteet ovat kootusti samassa paikassa. Automaattiset sähköposti-ilmoitukset pitävät huolen siitä, ettei mikään tärkeä jää huomaamatta.

Motivoi opiskelemaan ja oppimaan

Opetuksen nykyaikaistaminen lisää opiskelumotivaatiota. Hyödynnä opetuksessa liikkuvaa kuvaa, sosiaalista mediaa, aktivoivia tehtäviä ja muita erilaisia keinoja oppilaiden kiinnostuksen herättämiseksi. Wiki on oiva alusta aktivoimaan oppilaitasi: osallista heidät mukaan sisällöntuotantoon. 

Päästää luovuuden irti

Hyödynnä omasi ja oppilaidesi luovuus ja toteuta opetus aitojen kiinnostuksen kohteiden mukaan. Purot.net mahdollistaa oppimisen erilaisissa ympäristöissä ja erilaisin keinoin. 

Vahvistaa yhteistyötä

Hyödynnä wikialustan keskeisiä ominaisuuksia ja luo vuorovaikutteinen oppimisympäristö. Opettajana olet sisällöllinen asiantuntija, mutta voit antaa vastuuta oppimisen onnistumisesta myös oppilaille. Niin yksilö- kuin ryhmätehtävät sujuvat kätevästi wikin avulla. Voit luoda sivustoja erilaisille kokoonpanoille ja mahdollistaa myös näiden keskinäisen kommunikoinnin. Purot.net onkin turvallinen ympäristö harjoittaa oppilaiden vuorovaikutustaitoja. 

Keskusteluun oppilaidesi kanssa

Kannusta oppilaitasi keskustelemaan, esittämään kysymyksiä ja ilmaisemaan mielipiteitään. Purot-net:in kaikilla sivuilla on mahdollista keskustella: anna oppilaillesi mahdollisuus kommentoida opetusmateriaaleja sekä omaa ja toistensa työskentelyä. Voit tarvittaessa ohjata ja valvoa keskustelua. 

Pitää yhteyttä koteihin 

Wikin kautta voit pitää helposti yhteyttä oppilaidesi koteihin. Ajankohtaisten tiedotteiden lisäksi voit luoda sisältöjä erityisesti koteja silmällä pitäen. Voit keskustella vanhempien kanssa niin yhdessä kuin erikseen koulun arjesta, opetuksesta tai mistä vain. Ilmoitukset esimerkiksi poissaoloista tai tuntimuutoksista ovat nopeasti kaikkien saatavilla. Wikialustan avulla voit myös kehittää koulun ja kodin välistä yhteistyötä. 

Osana opettajayhteisöä

Yhteistyöalustan avulla voit pitää yhteyttä kollegojesi kanssa. Voit jakaa ja muokata opetussuunnitelmia ja muita tärkeitä dokumentteja. Hyvät vinkit ja vertaistuki ovat myös aina saatavilla. Opettajayhteisön yhteisöllisyyttä voit parantaa osallistumalla keskusteluun. 


Kysy lisää tai sovi esittely

Olisiko Purot.net teille sopiva yhteistyö- tai oppimisalusta?
Kysy lisää tai pyydä esittely, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.