Tämä on Purot.net -wiki

Miksi wiki? Mikä se on?

Purot.net on wiki, joka on suunniteltu yhteistyö- ja oppimisalustaksi.

Wikipedia määrittelee wikin seuraavasti:

"Wiki on verkkosivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata haluamallaan tavalla, usein ilman sivustolle kirjautumista. Vuorovaikutteisuus ja muutosten tekemisen yksinkertaisuus tekevät wikistä tehokkaan yhteisöllisen kirjoittamisen työkalun."

Wiki-sana tulee havaijin kielen ilmaisusta "wiki wiki", joka tarkoittaa nopeaa. Nopeus, helppous ja vuorovaikutteisuus ovat olleet Purot.net-wikin kehityksen ohjenuoria. Menimme kuitenkin vielä askeleen pidemmälle.

Miten Purot.net eroaa muista wikeistä?

Meille ei riittänyt, että käyttäjät voivat vain muokata yhdessä sisältöjä. Vähintään yhtä tärkeää on keskustella. Se on edellytys luovalle yhteisölliselle työskentelylle ja tiedonrakentelulle. Suunnittelimme wikin konseptin alusta asti uudestaan ja toimme keskustelun osaksi jokaista wikisivua.

Yhteisöllinen prosessi syntyy, kun keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua. Keskustelussa työskentelylle löydetään yhteiset tavoitteet ja kehitellään uutta tietoa, joka koostetaan vaihe vaiheelta wikin sisällöksi.

Purot.net:istä on sanottu, että se on enemmän kuin wiki. Nimitämme sitä uuden sukupolven sosiaaliseksi wikiksi. Tavoitteemme on, että Purot.net tekee wikeille saman kuin minkä sosiaalinen media teki Internetille: tuo vuorovaikutuksen sisällön rinnalle. 

Wiki yhteistyöalustana

Purot.net on tehty alusta lähtien yhteistyön tukemiseen. Yhteistyö rakentuu verkkoympäristössä keskusteluista ja sisällöntuotannosta - siis asioista, jotka ovat Purot.net:in kaksi tärkeintä toimintoa. Wiki on paras valinta yhteistyöalustaksi, koska se on tarkoitettu juuri siihen. 

Wikissä voi tuottaa yhteisöllisesti erilaisia sisältöjä kuten suunnitelmia, artikkeleita ja muistioita. Voit myös tuoda wikiin sisältöjä muista sosiaalisen median palveluista sekä liitetiedostoja. Wikiä on mahdollista käyttää esimerkiksi yrityksen toiminnanohjauksessa, projektinhallintaympäristönä, hankkeen koordinoinnissa tai vain tiimin yhteisenä verkkotilana, joka löytää lopullisen muotonsa työskentelyn myötä. Voit kutsua wikiin jäseniksi sekä oman organisaatiosi että yhteistyökumppaneidesi henkilöstöä. Tarvittaessa voit muodostaa käyttäjäryhmiä ja määrätä sivujen oikeudet erikseen jokaiselle ryhmälle. Muokattavan sivukartan ansiosta wikistä on helppo tehdä juuri tarpeiden mukainen kokonaisuus.   

Wiki kollektiivisena tietopankkina

Eräs tapa hyödyntää wikiä on tallentaa sinne työskentelyyn liittyviä tietoja pysyvästi. Wikissä olevia sisältöjä on helppo täydentää ja ylläpitää. Yritykset ovat käyttäneet wikejä esimerkiksi laatukäsikirjan, työskentelyohjeiden ja tuotekorttien ylläpitoon. Voit myös luoda valmiiksi sivupohjia erityyppisiä tietoja varten. Hakutoiminnon avulla löydät tarvitsemasi tiedot aina nopeasti.

Pitkän ajan kuluessa wikiin syntyvä tietopankki on korvaamaton apu esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämisessä sekä organisaation "yhteisenä muistina". Parhaimmillaan wiki tulee osaksi jokapäiväistä työskentelyä ja sinne tallentuu kuin itsestään se, mitä kutsutaan hiljaiseksi tiedoksi ja ydinosaamiseksi. Wikin lokitiedot ja tilastot mahdollistavat myös toiminnan arvioinnin ja kehittämisen.

Wiki oppimisalustana

Wiki toimii mainiosti oppimisalustana, sillä se sisältää tärkeimmät verkko-oppimisympäristöltä vaadittavat ominaisuudet. Opettaja voi luoda wikiin tarvittavat sivut aikatauluille, tehtäville, materiaaleilla ja muille yhteisille sisällöille. Opettaja voi hyödyntää työskentelyn vaiheistamisessa yksitellen julkaistavia sisältöalueita sekä sivupohjia, joilla voidaan rakenteellistaa sisällöntuotantoa. Wiki soveltuu parhaiten yhteisölliseen oppimiseen, jossa kukin ryhmä luo yhteiset tuotoksensa omille sivuilleen. Wikisivujen toiminnot on tehty alusta lähtien yhteisöllisen tiedonrakentelun tukemiseen. Keskusteluissa opiskelijat voivat kommentoida oman ja toisten ryhmien tuotoksia, ja opettaja voi ohjata työskentelyä luontevasti muun keskustelun ohessa. Wikin lokitietojen ja tilastojen avulla opettajan on helppo arvioida opiskelijoiden työskentelyä koko jakson aikana.

Purot.net-wikin upotustoimintojen ansiosta se soveltuu hyvin myös ns. tähtimallin mukaisen sosiaalisen median oppimisympäristön keskukseksi (kts. kuva), johon voidaan tuoda sisältöjä muista sosiaalisen median palveluista kuten opiskelijoiden blogeista, käsikarttatyökaluista, kalentereista, mediapalveluista ja niin edelleen. Näin kaikki opintokokonaisuuteen liittyvät verkkoresurssit saadaan nivottua yhteen ja työskentelyssä voidaan hyödyntää joustavasti erilaisia työkaluja. 

Wiki muuttaa toimintakulttuuria

Onnistunut wikin käyttöönotto muuttaa vähitellen toimintakulttuuria avoimemmaksi ja keskustelevammaksi. Kun yhteisten tuotosten tekemisestä ja kehitykseen pyrkivästä keskustelusta tulee luontevaa, yhteistyön merkitystä osataan arvostaa muuallakin kuin wikissä. Tähän pääseminen edellyttää, että wiki kytketään osaksi muuta toimintaa ja käyttäjät sitoutuvat sen käyttöön. Purot.net:issä toimintakulttuurin muutoksen aloittaminen on tehty mahdollisimman helpoksi.


Kysy lisää tai sovi esittely

Olisiko Purot.net teille sopiva yhteistyö- tai oppimisalusta?
Kysy lisää tai pyydä esittely, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.