Tietosuojaseloste

Tämä on Purot.net-wikipalvelun lainmukainen tietosuojaseloste (henkilötietolaki 10 ja 24 §).

Laatimispäivä: 13.8.2011 (päivitetty 4.5.2016)

1. Rekisterin ylläpitäjä

Innowise, Y-tunnus: 1919750-1, Teknologiantie 1, 90590 OULU, support@purot.net

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Harto Pönkä, Teknologiantie 1, 90590 OULU, support@purot.net

3. Rekisterin nimi

Purot.net-wikipalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Purot.net-wikipalvelun jotkin toiminnot edellyttävät käyttäjätunnuksen rekisteröintiä, jonka yhteydessä käyttäjä antaa henkilötietonsa. Tiedot tallennetaan palvelun suojattuun tietokantaan, jotta käyttäjä voidaan yksilöidä palvelussa. Henkilötietoja käytetään laskutustietoina, kun käyttäjä tilaa maksullisia palveluita. Käyttäjän palveluun tallentamia tietoja voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin ja palvelun kehittämiseen siten, että käyttäjän henkilöllisyys ei tule julki. 

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjätunnukseen liittyvät tiedot:

- Käyttäjätunnus

- Käyttäjän syöttämästä salasanasta ohjelmallisesti muodostettu jakojäännös ns. hash, joka on 32 merkkiä pitkä (käyttäjän selväkielistä salasanaa ei tallenneta)

- Etunimi ja sukunimi

- Sähköpostiosoite

- Palvelun käyttökieli (suomi tai englanti)

- Aikavyöhyke

- Sallitaanko palvelun sähköposti-ilmoitusten lähettäminen

- Facebook-tunnus, mikäli käyttäjä on liittänyt sen Purot.net:in käyttäjätunnukseensa

- Profiilisivun tiedot (mm. profiilikuva, käyttäjäkuvaus ja linkit) sekä sisällöt

- Sallitaanko näyttää käyttäjän oikea nimi muille palvelun käyttäjille

- Tiedot käyttäjän tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta sekä laskutus- ja maksutiedot

- Palvelun käyttötiedot (mm. lokitiedot, kirjautumismäärät, wikisivustojen jäsenyydet sekä näistä tehtävät tilastot ja analytiikat)

- Käyttäjän palveluun syöttämät muut tiedot (mm. wikisivujen sisällöt ja lähetetyt viestit keskusteluissa)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

- Käyttäjän antamat tiedot

- Automaattisesti tallennettavat tiedot, jotka syntyvät palvelun käytöstä

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti palvelun ulkopuolelle. 

Purot.net-palvelussa muut käyttäjät näkevät käyttäjän käyttäjätunnuksen, profiilikuvan, profiilisivun sekä wikisivustoille tallentamat tiedot kulloisenkin julkisuusasteen mukaan. Tiedot voivat päätyä myös esimerkiksi internet-hakukoneille niiden hakurobottien toimesta. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Purot.net on Internetissä julkisesti toimiva palvelu, jonka käyttöä ei ole rajoitettu EU:n tai ETA:n alueelle. Tämän vuoksi käyttäjän palveluun tallentamia tietoja voi kulkeutua käyttäjien toimesta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Purot.net:in palvelimet sijaitsevat Suomessa. Tietoja ei siirretä palvelun toimesta muissa maissa oleville palvelimille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: 

Palvelun ATK-laitteistot sijaitsevat valvotussa palvelintilassa, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilla. ATK-laitteiston ylläpito ja fyysinen tietoturva on palveluna ulkoistettu. 

ATK:lla käsiteltävät tiedot: 

Käyttäjätiedot tallennetaan suojattuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Purot.net-wikipalvelun ohjelmistoratkaisuissa noudatetaan korkeaa tietoturvallisuutta, jolla pyritään estämään tietomurrot sekä tietojen vuotaminen ulkopuolisille. 

Innowise huolehtii organisaatiossaan siitä, että palveluun tallennettuja tietoja sekä palvelimen ylläpitotunnuksia ja muita palvelun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikilla em. tietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella Purot.net-wikipalvelun rekisteröityneellä käyttäjällä on mahdollisuus tarkistaa käyttäjätunnukseensa liittyvät tiedot palvelun Käyttäjätunnus-sivulta, profiilisivultaan sekä niiltä wikisivuilta, joille hän on tallentanut tietoja. Mikäli käyttäjä haluaa tarkistaa kaikki hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen: Innowise / Purot.net, Teknologiantie 1, 90590 OULU.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella Purot.net-wikipalvelun rekisteröityneellä käyttäjällä on mahdollisuus muuttaa käyttäjätunnukseensa liittyviä tietoja palvelun Käyttäjätunnus-sivulla ja profiilisivullaan. Käyttäjät voivat myös rajoituksin muokata wikisivustoihin tallentamiaan tietoja. Tietojen oikaisupyynnön voi lähettää kirjallisesti osoitteeseen: Innowise / Purot.net, Teknologiantie 1, 90590 OULU.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Käyttäjästä tallennettuja tietoja käytetään palvelun käyttöehdoissa tarkemmin kuvatuilla tavoilla. Käyttäjällä on lainmukainen (henkilötietolaki 30 §) oikeus kieltää tietojensa käytön myynti- ja markkinointitarkoituksiin.


Ota yhteyttä!

Olisiko Purot.net sopiva yhteistyö- tai oppimisalusta juuri teille?
Kysy lisää tai pyydä tarjous, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Kirjoita kuvassa oleva koodi (pakollinen):

Vaihda kuva