Luokan / ryhmän oma tila verkossa

Purot.net on luokan tai ryhmän oma turvallinen tila verkossa. Oppimisalustalla oppilaat paitsi saavat myös itse rakentavat tietoa: wikissä voidaan niin esittää omia kuin katsella muiden tuotoksia sekä keskustella niistä. Ryhmä voi muokata oppimisalustan sisällön ja ulkonäön mieleisekseen.

Wikialusta on yhteinen työtila ja vuorovaikutuskanava koko luokan tai ryhmän käyttöön. Se on oivallinen väline yhteisölliseen oppimiseen: oppilaat voivat yhdessä hankkia tietoa, tuottaa uutta sisältöä, keskustella ja niin edelleen. Oppimisalustan käyttäminen tukee ryhmän yhteisöllisyyttä ja avoimuutta.

Yhdessä oppiminen

Yhteisöllisessä oppimisessa ryhmä tai luokka yrittää ymmärtää käsiteltävää asiaa tai ilmiötä: tämän prosessin seurauksena syntyy uutta, yhteistä tietoa. Oppimisalusta on luotu tukemaan tällaista tiedon rakentelua: sen sisällöntuotanto- ja  keskusteluominaisuudet mahdollistavat yhdessä toimimisen. Wikin avulla yhdessä oppimisesta tulee arkinen toimintatapa. Yhdessä oppiminen edistää paitsi omien vahvuuksien tunnistamista myös taitoa työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Joustava oppimisympäristö

Wikialustaa voidaan muokata ryhmän tarpeiden mukaan: siihen voi sisältyä erilaisia osioita eri tarkoituksiin, pienryhmille voidaan joustavasti luoda omia sivuja ja sisältö on monin tavoin muokattavissa. Ryhmä voi muokata wikiä haluamallaan tavalla. Wikissä on monipuoliset mahdollisuudet tuottaa sisältöä: ryhmä voi näin hyödyntää omaa osaamistaan. Kaikki voivat katsella ja tuottaa sisältöä sekä keskustella niistä.

Oppimisalusta ei sido käyttäjiään luokkahuoneeseen, vaan yhteinen työtila on käytössä ajasta ja paikasta riippumatta. Luokan tai ryhmän toiminta voidaan siis ulottaa erilaisiin toimintaympäristöihin. Oppimisalusta joustaa yhteisön rakentamiin toimintatapoihin ja tukee näin oppivan yhteisön kehittymistä.

Kannustaa keskusteluun

Monipuolisen sisällöntuotannon lisäksi purot.net tukee luokan tai ryhmän sisäistä keskustelua: oppimisalustalla jokaiselle sivulle on lisätty keskusteluominaisuus, jonka avulla ryhmän  jäsenet voivat keskustella, ideoida, esittää kysymyksiä ja saada palautetta. Keskustelua voidaan käydä myös vapaammin, mikä entisestään vahvistaa ryhmän yhteisöllisyyden kokemusta ja oppimisen sosiaalista ulottuvuutta.

 

 

 


Ota yhteyttä!

Olisiko Purot.net sopiva yhteistyö- tai oppimisalusta juuri teille?
Kysy lisää tai pyydä tarjous, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Kirjoita kuvassa oleva koodi (pakollinen):

Vaihda kuva